УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT). В ЧОМУ ЙОГО ЦІННІСТЬ?

В сучасному світі конкурують більшою мірою ланцюги постачання, ніж самі товари

Секрет успішного бізнесу — компетентні співробітники, які мають набір «hard and soft skills». Прокачування Hard skills відбувається на будь-якому навчанні, що стосується безпосередньо специфічної функції (методи прогнозування, система KPI тощо).

Але компанія буде здатна  на визначні результати і прориви тільки тоді, коли у співробітників розвинені Soft Skills – тобто – емоційний інтелект (EQ).

Часто зростання компанії стримується неналагодженими процесами в логістиці. І як наслідок – надлишкові товарні запаси на всіх ділянках ланцюга та заморожений оборотний капітал, який необхідний для ефективного функціонування бізнесу.

Неналагоджена система оперативного впливу на зміну попиту зумовлює втрати продажів від нестачі товарів на полицях. Збої в русі інформації створюють помилки та втрати на всіх етапах руху товару від виробника до споживача

Гарна новина в тому, що перераховані вище проблеми є прекрасними можливостями для підвищення ефективності Вашої логістики та конкурентоспроможності підприємства. І я з Вами поділюся, як це зробити.

SCM – це «кровоносна система» компанії, завданням якої є процес управління потоками: товарів, послуг, інформації на всіх етапах від розміщення замовлення на постачання сировини до надходження кінцевому Клієнту.

Від злагодженої роботи ланцюга постачання залежить бізнес ефективність та фінансове здоров’я компанії.

Як позбутися неліквідів?

Причини:

– не коректна система планування та бюджетування;
– надлишкові запаси;
– відсутність системи управління товарними запасом (розрахунок замовлення).

Рішення:

– річне планування та бюджетування;
– оперативне планування;
– систематичний розпродаж товарних запасів з низькою оборотністю;
– побудова системи управління товарними запасами (страховий запас, оперативний запас);
– система автозамовлення у дистриб’юторів.

Як забезпечити оптимальний рівень товарного запасу (щоб вистачало і зайвого не було)

Причини:

– не коректна модель прогнозу попиту (помилки прогнозування);
– відсутність системи управління товарними запасами та закупівлями.

Рішення:
– підбір моделі прогнозування, що ґрунтується на сезонності, трендах, життєвих циклах товару;
– побудова системи управління товарними запасами, з розрахунком страхового, оперативного та максимального запасу в системі;
– налаштувати систему розподільчої логістики.

Як знизити витрати на логістику?
 • Визначити джерела витрат;
 • Визначити причини зростання витрат.

Основні центри витрат:

 •  Витрати на закупівлю сировини, матеріалів послуг, транспортування, мито, ПДВ, оплата брокеру. Ці витрати відносяться на собівартість продукції;
 • Витрати на зберігання, обробку, дистрибуцію, дозвільну документацію та інші послуги, що стосуються бюджету логістики.
Що таке Lean Logiscic?

Це практична сфера застосування «ощадливого» підходу в логістиці, що базується на принципах, бережливого підходу та філософії Kaizen.

Як побудувати систему KPI та мотивації?
   • Система KPI’s – це панель управління для керівника логістики, яка відображає реальний стан справ;
   • Насамперед KPI логістики повинні відповідати стратегії підприємства;
   • Основними KPI в логістиці є обертання товарного запасу, рівень сервісу, показники бюджету і планової собівартості.

Для кого буде корисним SCM

Логісти

директор по логистиці, керівник відділу,
провідний спеціаліст

Пропозиція для вас

Вам знайомо:

– неліквідний товарний запас і понад запаси одних товарів та нестача інших;

– як оптимізувати витрати на логістику;

– як побудувати працюючу систему мотивації та KPI’s;

– друга роль у команді управління бізнесом.

Що ви отримаєте:

– комплексне розуміння ролі та завдань логістики;

– прямі важелі впливу на фінансовий результат компанії;

– побудова системи KPI’s та мотивації;

– прості, зрозумілі методи прогнозу попиту та планування закупівель;

– розрахункові таблиці та формули для аналізу асортименту та формування товарних запасів;

– одну з ключових ролей у прийнятті рішень у бізнесі.

Маркетологи

директор по маркетингу, керівник
відділу маркетингу, маркетолог

Пропозиція для вас

Вам знайомо:

– відсутність товару для проведення успішних акцій;

– не своєчасна доставка клієнтам;

– управління складом та вартість POS матеріалів та обладнання

– виведення новинок на ринок.

 

Ви отримаєте:

– максимізація результативності маркетингових акцій,

– управління розміщенням та вартістю POS матеріалів та обладнання,

– ефективне виведення новинок та управління товарною категорією.

Продажі

директор з продажів,керівник відділу продажів,
менеджери відділу продажів

Пропозиція для вас

Вам знайомо:

 – нерівномірне постачання продукції;

 – “вимивання” товару з полиць та втрата продажів;

 – проблемні взаємини із логістами.

 

Ви отримаєте:

 – наявність оптимального запасу в торгових точках та дистриб’юторських складах;

 – системне управління логістичним ланцюгом постачальник-дистриб’ютор-роздріб;

 – партнерські взаємини з логістами в компанії.

Фінансісти

фінансовий директор, економіст, аналітик,
головний бухгалтер

Пропозиція для вас

Вам знайомо:

 – розриви у Cash Flow;

 – скорочення прибутку;

 – заморожені гроші у товарних запасах;

 – висока дебіторська заборгованість дистриб’юторів;

 – брак коштів на оплату постачальникам товарів, сировини та послуг.

 

Ви отримаєте:

 – комплексне розуміння процесів у логістиці;

 – як логісти впливають на фінансовий результат;

 – як налагодити ефективну роботу логістики;

 – підвищити оборотність товарних запасів;

 – знизити рівень дебіторської заборгованості дистриб’юторів;

 – методи планування бюджету логістики, планової собівартості та витратної частини Cash Flow.

Втрати продажів від нестачі товарів на складі?

- Накопичуються товари з низькою оборотністю, неліквідний товарний запас.

- Відчуваєте брак оборотного капіталу?

- Нестача коштів і доводиться просити відстрочку платежу постачальникам товарів та послуг?

- Замучило хронічне прострочення дебіторської заборгованості?

- Відсоток витрат на логістику зростає швидше, ніж продажі?

- Часті зриви акцій та промо через брак товарного запасу?

- Помилки прогнозу попиту?

- Знову «не вгадали» із сезоном?

Допоможу пробити скляну стелю, яка стримує розвиток Вашої компанії